Powieści sensacyjne

Powieści sensacyjne - Stefan Kisielewski

Miałem tylko jedno życie, Kobiety i telefon, Przygoda w W arszawie, Zbrodnia w Dzielnicy Północnej 

Trzeci tom dzieł zebranych Stefana Kisielewskiego zbiera jego powieści sensacyjne. Kisiel w latach 50. XX wieku planował napisać cykl dwunastu powieści kryminalnych o plagach nękających obywateli Polski Ludowej (pijaństwie, chuligaństwie, erotomanii, obłędzie...), których wg oficjalnej propagandy wcale nie było. Kisielewskiemu udało się napisać tylko cztery takie utwory, po czym jego literacka twórczość zaczęła dryfować ku powieściom stricte politycznym.

Powieść „Miałem tylko jedno życie” Stefan Kisielewski zaczął drukować pod pseudonimem Teodor Klon w tygodniku „Przekrój”, druk jednak przerwano na skutek interwencji Wydziału Prasy KC PZPR. Pierwsze wydanie książkowe ukazało się w roku 1958 nakładem Wydawnictwa Literackiego, jednak tu Stefan Kisielewski także ukrył swoje autorstwo (wystąpił pod pseudonimem Teodor Klon). Drugie wydanie tej powieści ukazało się dopiero w roku 1995 w zbiorze „Zanim nadejdzie śmierć” (obok czterech opowiadań i utworu tytułowego) nakładem Iskier w roku 1995 (w serii „Pisma wybrane” Stefana Kisielewskiego). Niniejszą edycję oparto na wydaniu ostatnim. 
Powieść „Kobiety i telefon” ukazała się także pod pseudonimem Teodor Klon w roku 1960 nakładem oficyny Czytelnik. Było to dotychczas jedyne wydanie książkowe tego utworu, na którym też oparto niniejszą edycję. 
„Przygoda w Warszawie” to, wedle słów samego Stefana Kisielewskiego, „istna powieść widmo”. Autor pisał ją dla „Tygodnika Powszechnego”, gdzie drukowana była w odcinkach w roku 1959, przedrukowywano ją także w pismach polonijnych (m.in. w kanadyjskim „Związkowcu”, nowojorskim „Dzienniku Polskim” oraz emitowano w odcinkach na falach Radia Wolna Europa). Pierwsze wydanie książkowe nie ukazało się jednak w Polsce, a w Londynie w roku 1976 nakładem Fundacji Kulturalnej. W Polsce książkę wydała „Myśl” w drugim obiegu w roku 1987 w Warszawie. Pierwsze „oficjalne” wydanie ukazało się w roku 1989 nakładem Wydawnictwa Literackiego i na tym też wydaniu oparto niniejszą edycję. 
Powieść „Zbrodnia w dzielnicy północnej” ukazała się po raz pierwszy w roku 1948 w Poznaniu nakładem Księgarni Gustowskiego. Drugie wydanie w roku 1957 opublikował Instytut Wydawniczy PAX. Trzecie wydanie w roku 1990 ukazało się nakładem Iskier w serii: Klub Srebrnego Klucza. Niniejszą edycję oparto na wydaniu ostatnim.