Foksal 17

Foksal 17 - Leszek Żuliński

Foksal 17 autorstwa Leszka Żulińskiego jest publikacją przedstawiającą powstanie i dorobek Państwowego Instytutu Wydawniczego. W książce znajdziemy informacje o osobach, które tworzyły i tworzą świetność tej oficyny – autorach, redaktorach, tłumaczach, grafikach. PIW od 60 lat wyznacza standardy edytorskie. Przyczynia się do rozwoju polskiej humanistyki, ma w swoim dorobku blisko 11 tysięcy tytułów o łącznym nakładzie kilkuset milionów egzemplarzy – głównie z zakresu literatury pięknej, eseistyki, historii i historii kultury. Ukazały się w tym czasie wydania dzieł zebranych wybitnych polskich i światowych klasyków, takich jak Joseph Conrad, Władysław St. Reymont, Henryk Sienkiewicz, Fiodor Dostojewski, Émile Zola, William Shakespeare, Wolfgang Goethe. PIW wydawał też dzieła słynnych współczesnych pisarzy i myślicieli, wśród których znaleźli się m.in. Abe Kobo, Simon de Beavoire, Gabriel Garcia Marquez, Bohumil Hrabal, William Faulkner, Umberto Eco, Günter Grass, Erich Fromm, Zygmunt Bauman, Mircea Eliade, Hans-Georg Gadamer.
PIW jest ceniony za kontynuację wieloletnich serii wydawniczych: Rodowody Cywilizacji (ponad 150 tytułów), Biografie Sławnych Ludzi (ponad 100 tytułów), Biblioteka Myśli Współczesnej (ponad 250 tytułów). Dużym zainteresowaniem cieszą się najnowsze serie: Spojrzenia oraz seria 80 Światów. PIW jest wyłącznym wydawcą dzieł Hermanna Hessego, Milana Kundery oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza. PIW zamierza utrzymać pozycję wydawcy publikującego ambitne, rzetelnie opracowane tytuły, poszerzając swoją ofertę o wydawnictwa skierowane do nowych czytelników.
Z pokorą oddajemy do rąk Czytelników Foksal 17, mając świadomość, że nie wszystko udało się w niej umieścić i rozstrzygnąć.