Fizyka wokół nas. Zadania

Fizyka wokół nas. Zadania -  Paul G. Hewitt

Czy fizyka wydaje Ci się trudna i nudna? Ta książka zmieni Twoje podejście i pomoże w zrozumieniu powiązań między pojęciami fizycznymi, dzięki ciekawym zadaniom, które wreszcie nauczysz się rozwiązywać.

Celem książki jest pogłębienie znajomości fizyki poprzez zastosowanie jej pojęć do rozwiązywania zadań z tej dziedziny. Każdy rozdział zawiera wprowadzenie, które przypomina ważne idee i pojęcia fizyczne, nawiązując do słynnego podręcznika Fizyka wokół nas (wyd. 12.), oraz kilka przykładowych problemów ilustrujących, jak można je zastosować w praktyce. Do tego dołączono szereg ciekawych zadań do rozwiązania. Autorzy kładą nacisk na fizykę, a nie matematykę i twierdzą, że Zadania tu zawarte mają na celu nauczenie przeciętnych uczniów czy studentów, a nie tylko rzucenie wyzwania najlepszym i najzdolniejszym. Książka stanowi nieocenioną pomoc dla uczniów, studentów, rodziców i nauczycieli.

Głównym powodem uczenia się fizyki jest udoskonalenie sposobu postrzegania świata fizycznego. Lubię fizykę i Ty też ją polubisz, bo ją wreszcie zrozumiesz.

Paul G. Hewitt