Chronologia sztuki

Chronologia sztuki - Iain Zaczek

Chronologia sztuki przedstawia najważniejsze dzieła sztuki na Zachodzie w kontekście politycznym, ekonomicznym, literackim, naukowym i społecznym. Daje możliwość lepszego poznania i zrozumienia czynników mających wpływ na powstanie najwybitniejszych dzieł sztuki na świecie – zawiera też wiele spostrzeżeń na temat samej historii sztuki.• Główna oś czasu sytuuje najważniejsze dzieła sztuki obok ważnych wydarzeń i faktów, omawia w ogólnych zarysach ewolucję sztuki w określonym kontekście.• Obejmuje szeroki przedział czasowy, od najstarszych malowideł w jaskiniach po najnowsze instalacje street art.• Podaje krótkie informacje na temat najważniejszych przemian i osiągnięć społecznych, stylistycznych i technicznych w każdym okresie.• Nadaje pierwszeństwo czysto chronologicznemu ujęciu tematu, unikając konwencjonalnego akademickiego szufladkowania, przywraca sztuce należne miejsce w uniwersalnych dziejach ludzkości.