Ariel, znaczy lew - Andrzej Selerowicz

Zadanie

Punktualnie o godzinie 20:00 prześlij nam na adres: kontakt@lubie-czytac.pl hasło : Ariel
Codziennie, od dnia 6 lutego, wygrywa pierwsza osoba.


Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail:
kontakt@lubie-czytac.pl

Nagrody:

3 egz. - Ariel, znaczy lew - Andrzej Selerowicz

Informacje dotyczące danych osobowych:

Informujemy, że dysponujemy Państwa danymi osobowymi (imię nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy i numer telefonu) tylko na potrzeby konkursów. Po wysyłce nagród dane są kasowane.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Regulamin:

1. Organizatorem Konkursu jest Lubię Czytać i Wydawnictwo Novae Res.

2. Kontakt z organizatorem : kontakt@lubie-czytac.pl

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 05.02.2018 i trwa do godziny 22:00 dnia 08.02.2018.

4. Fundatorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Novae Res.

5. Nagrodami w konkursie są:
3 egz. - Ariel, znaczy lew - Andrzej Selerowicz 

6. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.

7. Uczestnik konkursu, w razie wygranej musi w ciągu 7 dni roboczych podać adres do wysyłki nagrody.

8. Zgłoszenia należy przesyłać na adres kontakt@lubie-czytac.pl.

9. Codziennie przez trzy dni (6, 7 i 8 luty 2018 r.) pierwsza osoba, która po godzinie 20.00 prześlę na adres email kontakt@lubie-czytac.pl z hasłem "Ariel" otrzyma jedną książkę.

10. Imię i nazwisko wygranych zostanie ogłoszone w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.