Konkurs z Wydawnictwem MG i Zysk i S-ka

Zadanie

Kogo zabrałbyś na piknik? Krótko uzasadnij.


Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail:
kontakt@lubie-czytac.pl

Nagrody:

2 zestawy:
Lady Whistledown kontratakuje - Julia Quinn, Suzanne Enoch, Karen Hawkins
Mąż zastępczy - Joanna M. Chmielewska

Informacje dotyczące danych osobowych:

Informujemy, że dysponujemy Państwa danymi osobowymi (imię nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy i numer telefonu) tylko na potrzeby konkursów. Po wysyłce nagród dane są kasowane.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Regulamin:

 1. Organizatorem Konkursu jest Lubię Czytać i opetaniczytaniem.pl.
 2. Kontakt z organizatorem : kontakt@lubie-czytac.pl
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.04.2024 i trwa do godziny 22:00 dnia 14.04.2024.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest opetaniczytaniem.pl.
 5. Nagrodami w konkursie są:

  2 zestawy:
  Lady Whistledown kontratakuje - Julia Quinn, Suzanne Enoch, Karen Hawkins
  Mąż zastępczy - Joanna M. Chmielewska

 6. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
 7. Uczestnik konkursu, w razie wygranej musi w ciągu 7 dni roboczych podać adres do wysyłki nagrody.
 8. Zgłoszenia należy przesyłać na adres kontakt@lubie-czytac.pl.
 9. Spośród przesłanych odpowiedzi wybierzemy naszym zdaniem najciekawsze, których autorzy otrzymają nagrodę.
 10. Imię i nazwisko wygranych zostanie ogłoszone w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.