Róża w rozkwicie - Louisa May Alcott

Zadanie

Wyślij zdjęcie dowolnej książki w kwiatowej aranżacji.


Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail:
kontakt@lubie-czytac.pl

Nagrody:

2 egz. - Róża w rozkwicie - Louisa May Alcott

Informacje dotyczące danych osobowych:

Informujemy, że dysponujemy Państwa danymi osobowymi (imię nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy i numer telefonu) tylko na potrzeby konkursów. Po wysyłce nagród dane są kasowane.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Regulamin:

 1. Organizatorem Konkursu jest Lubię Czytać i Wydawnictwo Mg.
 2. Kontakt z organizatorem : kontakt@lubie-czytac.pl
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 11.10.2021 i trwa do godziny 22:00 dnia 17.10.2021.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Mg.
 5. Nagrodami w konkursie są:

  2 egz. - Róża w rozkwicie - Louisa May Alcott

 6. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
 7. Uczestnik konkursu, w razie wygranej musi w ciągu 7 dni roboczych podać adres do wysyłki nagrody.
 8. Zgłoszenia należy przesyłać na adres kontakt@lubie-czytac.pl.
 9. Spośród przesłanych odpowiedzi wybierzemy naszym zdaniem najciekawsze, których autorzy otrzymają nagrodę.
 10. Imię i nazwisko wygranych zostanie ogłoszone w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.
 11. Uczestnik zgłaszając pracę do konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie, a wszystkie osoby w niej wymienione wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję na stronie Lubię czytać na Facebooku oraz stronach organizatora: Wydawnictwo Mg. 
 12. Zgłaszane do konkursu prace nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, pornograficznych, rasistowskich, faszystowskich, obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest aby prace zawierały przemoc lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.
 13. Zgłoszone prace nie spełniające w/w wymogów nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.