Czas poezji. Spotkanie z Julią Fiedorczuk i Janem Wagnerem