Samotny wędrowiec. James Lee Burke. Papierowy Księżyc 2017