Niezwykły przypadek Martyny Gewalt, Andrzej W. Sawicki